Wat doet JP om uw privacy te beschermen?

JP beschikt over een privacyregeling. Hierin staat beschreven wat  JP doet om de privacy en  de persoonlijke gegevens van haar klanten te beschermen.

In deze privacyregeling staat onder andere dat onze medewerkers dienen te handelen conform de richtlijnen die uiteengezet zijn in de ‘wet bescherming persoonsgegevens’ (WBP). Daarnaast werkt JP bijvoorbeeld met de algemene voorwaarden van Actiz en BTN.

De privacyregeling is op te vragen via het secretariaat.