Met onze unieke methodiek, ‘de JeugdProfs Interventiespiraal©’, realiseren wij aantoonbare gedragsverbeteringen op een duurzame manier.

JeugdProfs is een vernieuwende organisatie voor ‘urban en grootstedelijke’ jongeren en jongvolwassenen die vastlopen in hun ontwikkeling. We zijn een organisatie die kwaliteit, professionaliteit en resultaatgerichtheid hoog in het vaandel heeft staan en hebben de ambitie en missie om het leven van deze jongeren en hun gezinnen te verbeteren volgens onze effectieve methodiek: ‘de JeugdProfs InterventieSpiraal©’. Onze organisatie biedt professionele diensten door bekwame jeugdprofs met ‘street credibility‘ die de taal en straatcultuur als geen ander kennen. Dankzij onze hoogwaardige ‘matchingsystematiek‘ zijn wij in staat om de aangemelde jongeren te koppelen aan de juiste jeugdprof. Daardoor kunnen de jongeren zich sneller identificeren aan de jeugdprofs, waardoor vertrouwen ontstaat voor het behalen van vruchtbare resultaten.

Diensten

JeugdProfs is HKZ-ISO9001 gecertificeerd en WTZi-erkend door het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport. Voor gezinnen, kinderen en jongeren t/m 25 jaar met sociaal-emotionele ontwikkelingsachterstanden en/ of psychiatrische problematiek bieden wij uitgebreide dienstverlening aan, waaronder:  begeleiding, behandeling, gezinscoaching, trainingen en workshops.

De JeugdProfs InterventieSpiraal©

De JeugdProfs InterventieSpiraal© kenmerkt zich door een integrale (keten)aanpak en het werken aan leefdomeinen die aandacht behoeven. JeugdProfs kijkt samen met de cliënt en het netwerk wat het nodig heeft om goed te kunnen functioneren en voert dit vervolgens zo dicht mogelijk bij huis uit, zo licht en kort mogelijk, maar wel zo lang en intensief als nodig.

Zo werken onze jeugdprofs samen met de cliënt onder andere aan de leefdomeinen school, wonen, werken, vrijetijdsbesteding, dagbesteding,  relaties, praktische en sociale vaardigheden.. Naast deze interventies wordt er gewerkt aan de onderliggende complexe problematieken. Deze kunnen bestaan uit een combinatie van een (verstandelijke) beperking, multi- gedragsproblematiek, systeemproblematiek, delinquentie, psychiatrische en/ of psychologische stoornissen. Daarnaast is er vaak sprake van hulpmijdend gedrag. Bovendien houden we met de JeugdProfs InterventieSpiraal© rekening met de straatcultuur, maar ook de culturele en levensbeschouwelijke wensen en achtergronden van onze cliënten. JeugdProfs heeft een expertise op het gebied van de Antilliaanse, Marokkaanse en Turkse doelgroep.

Kortom, de JeugdProfs InterventieSpiraal© heeft aantoonbare resultaten behaald op de genoemde levensdomeinen. Het is praktisch, persoonlijk en resultaatgericht! Lees verder over de interventiespiraal.

Visie

Een wetenschappelijk gedicht dat onze visie mooi verwoordt is onderstaand gedicht:

Een kind dat leeft met kritiek, leert afkeuren
Een kind dat leeft met vijandigheid, leert vechten
Een kind dat leeft met spot, leert schuchter zijn
Een kind dat leeft met schaamte, leert zich schuldig voelen
Maar…
Als een kind leeft met verdraagzaamheid, leert het geduldig zijn
Als een kind leeft met aanmoediging, leert het zelfvertrouwen
Als een kind leeft met lof, leert het waarderen
Als een kind leeft met eerlijkheid, leert het rechtvaardigheid
Als een kind leeft met veiligheid, leert het vertrouwen
Als een kind leeft met goedkeuring, leert van zichzelf houden
Als een kind leeft met aanvaarding en vriendschap, leert het liefde in de wereld vinden.